Preguntes freqüents

Abans del concurs

Qui pot participar?

Poden participar els alumnes que el curs corresponent estiguin matriculats en ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà en un centre educatiu de les Illes Balears sempre que no tinguin més de 20 anys l’1 de juliol de l’any de la present edició.

Poden participar els estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior?

No, els estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior no poden participar en l’Olimpíada Informàtica Espanyola. Poden, això sí, participar en ProgramaMe, un concurs similar centrat en aquests cicles.

Quins conceptes de programació s’han de conèixer per a participar?

El temari ve definit per la normativa de l’Olimpíada Informàtica Internacional (el Syllabus de la IOI). La quantitat de temes inclosos en el syllabus és molt ampli i pot resultar intimidatori. S’ha de tenir en compte que per a participar en l’olimpíada no és necessari conèixer-los tots, encara que quants més conceptes i algorismes es coneguin major serà la probabilitat de resoldre els exercicis. Pots trobar detalls sobre com preparar-te aquí.

Quin llenguatge de programació he d’utilitzar per a escriure els meus programes?

Els llenguatges de programació admesos en l’Olimpíada Informàtica de les Illes Balears són C, C++, Java i Python 3.

Són tots els llenguatges iguals?

No. Si no saps programar i aprendràs un llenguatge per a presentar-te a l’olimpíada, és millor que et centris en C++ o en Java.

Això no significa que Python sigui un mal llenguatge; de fet, no sols és considerat per molts un llenguatge molt bo per a introduir-se en la programació, sinó que les seves riques llibreries permeten fer coses fabuloses amb ell en molt poc temps.

Però per als concursos de programació no és massa apropiat i de fet en la final internacional de l’olimpíada no s’admet, o es fa però sense garantir que tots els problemes puguin ser resolts amb ell.

En l’Olimpíada Informàtica de les Illes Balears es fa un esforç per aconseguir que tots els problemes puguin ser resolts en tots els llenguatges, però no sempre és possible aconseguir-ho. A vegades, Python es veu perjudicat per ser lent en execució i C es veu perjudicat per tenir una llibreria estàndard menys extensa i per tant requerir més esforç de programació.

La participació, és individual o en equip?

La participació és individual. No obstant això, us animem que entreneu amb altres companys.

Durant el concurs

És suficient que el programa que realitzem funcioni amb els casos d’exemple?

No! El jutge comprova la validesa de la resposta amb uns casos de prova molt més extensos que els casos d’exemple. L’exemple només es mostra per a donar una idea de com serà l’entrada i com haurà de ser la sortida, reforçant així l’explicació de l’enunciat. Però que el programa funcioni amb els casos d’exemple no significa que sigui correcte.

Quan un participant envia la solució d’un problema i els jutges responen que és incorrecta, és possible obtenir més informació de la causa?

No. El sistema automatitzat de jutge provarà cada solució enviada amb una bateria de casos de prova que no serà feta pública. Això afegeix una certa dificultat a la resolució, atès que els participants no podran depurar la seva solució amb els casos de prova que han ocasionat l’execució errònia.

És necessari utilitzar sempre el mateix llenguatge de programació per a resoldre els problemes?

No. Cada problema pot ser resolt en el llenguatge de programació que el participant prefereixi a cada moment (dins, òbviament, dels admesos). Fins i tot es permet enviar una solució a un problema en un llenguatge i en un segon enviament (assumint que el primer no era correcte) canviar a un llenguatge diferent.

L’ordre dels problemes en el quadernet té alguna lògica?

En absolut! En concret, no s’ha d’assumir que el primer problema serà el més fàcil. En començar el concurs, els participants haurien de fer una primera lectura de tots els problemes per a identificar els més fàcils i seleccionar per quin començar.

Després del concurs

Quants participants es classifiquen per a l’Olimpíada Informàtica Espanyola?

El participant més ben classificat en la competició es classifica automàticament per a l’Olimpíada Informàtica Espanyola.

Depenent del nombre global de participants i altres factors, és possible que el segon classificat també pugui classificar-se. Aquesta decisió és presa pels responsables de la OIE i canvia entre una edició i una altra.

Qui corre amb les despeses de viatge per a assistir a la OIE?

És habitual que la pròpia organització de l’Olimpíada Informàtica Espanyola assumeixi el cost del viatge del primer classificat. No obstant, això pot variar entre edicions.

En cas que existeixi plaça en la OIE per al segon classificat, les seves despeses no solen estar coberts.