Organització

El concurs es desenvolupa en l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears.

L’equip humà darrere de l’Olimpíada d’Informàtica dels Illes Balears apareix a continuació.

Organització local
Cristina Suemay Manresa Yee
Antoni Lluís Mesquida Calafat

Cap de jutges
Alberto Verdejo

Coordinador de l’equip d’elaboració de problemes
Alberto Verdejo

Responsable de programari i laboratoris
Alberto Ballesteros Varela

Responsable de la inscripció
Cristina Suemay Manresa Yee
Antoni Lluís Mesquida Calafat

Equip d’elaboració de problemes
Marco Antonio Gómez Martín
Pedro Pablo Gómez Martín
Alberto Verdejo

Voluntaris col·laboradors
José María Buades Rubio

Comitè director
Cristina Suemay Manresa Yee
Antoni Lluís Mesquida Calafat

Agraïments
Pendent