Entrenadors

Informació per a professors

La informàtica que s’ensenya en l’ensenyament secundari consisteix en gran part en la utilització d’eines d’edició de textos, de càlcul, o bé en la consulta o construcció de pàgines Web. Però rarament s’introdueix la programació, i molt menys les nocions algorítmiques o d’estructures de dades necessàries. L’Olimpíada d’Informàtica Internacional, l’Espanyola i, per extensió, la de les Illes Balears, promouen precisament l’estudi d’aquesta última faceta de la informàtica: la programació.

Un col·lectiu suficient d’estudiants de secundària pot sentir-se atret per aquesta activitat creativa, més quan se li proposen ajudes de treball adequades i material d’iniciació. El professorat, no necessàriament especialista en aquesta matèria, que detecti aquesta habilitat o la simple curiositat en algun dels seus alumnes, pot senzillament inscriure’l en l’Olimpíada d’Informàtica de les Illes Balears, i així potenciar el seu interès per la informàtica. Si a més pot organitzar alguna sessió de treball, tant millor, però no és necessari que ho faci.

Què s’espera d’un entrenador?

Si el professor vol involucrar-se més en la preparació dels estudiants llavors passa a ser un entrenador que els ajuda en la seva formació.

Si el nombre d’alumnes involucrats és reduït, llavors bastarà amb guiar-los en el seu autoaprenentatge, proporcionant-los enllaços o material per a formar-se, etc.

Si el nombre d’alumnes que desitgen participar és més gran es poden fer activitats dins classe amb el grup complet i fins i tot fases locals per a seleccionar els alumnes de l’institut que participaran en l’olimpíada. Pots posar-te en contacte amb nosaltres perquè t’ajudem amb aquestes dinàmiques.

Si en el centre s’imparteixen també Cicles Formatius de grau superior, t’aconsellem que contactis amb els professors responsables. És possible que el centre ja participi en ProgramaMe, una competició similar a l’Olimpíada però enfocada en aquests alumnes. Molts alumnes de Cicles Formatius, per exemple, participen des dels propis centres en un concurs de nadal. Pots veure, per exemple, la pàgina de l’edició 2019-20 aquí.