Entorn informàtic

Els participants ho faran utilitzant equips informàtics proporcionats per l’organització, de manera que es garantirà la igualtat de condicions entre tots ells. En concret, es farà ús de diversos laboratoris de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears des de la qual s’organitza l’olimpíada.

Els ordinadors no tindran cap mena de connexió a Internet excepte la necessària per a poder realitzar els enviaments al jutge en línia.

El programari instal·lat serà:

 • Netbeans 12.6 amb Java 1.8.0_321
 • Visual Studio Code 1.64.1.
  • Python 3.10
  • Compilador C y C++ (https://www.msys2.org)
  • Extensió Python
  • Extensió C/C++
  • Extensió Code runner